• Dobro došli na stranicu GO HNS-a Grad Zagreb

  • 13. godina Božićnog druženja sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb

  • Božićno druženje sa CRZ Zagreb

  • Ilica 61, 10000 Zagreb

    U dvorištu 1. kat, blizu Britanca

30 GODINA HNS-A

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                            

 
 
 
Facebook GO HNS-a
 
 
face O
 
 
 
 
 
 
  
  

 

youtube

 

 

 

Tomislav Stojak: Nakon najnovije revizije financijskog poslovanja Grada Zagreba jasno je da je „car gol“!

 
Umjesto što je suspendirao ovogodišnji gradski proračun i njegovo izvršavanje, gradonačelnik Milan
Bandić trebao je posljednjih godina biti racionalan i odgovoran prema novcima građana Zagreba i sada bi
s puno manje problema rješavali posljedice potresa i virusa.
Ali, to kako on (ne)radi svoj posao najbolje govori najnovije, prije par dana objavljeno izvješće Državne
revizije o financijskom poslovanju Grada Zagreba za 2018. godinu. Zagrebački HNS želi još jedanput
upozoriti javnost na potpuno neprihvatljiv i štetan način na koji se vodi poslovanje Grada Zagreba,
pogotovo financijsko.
"Gradonačelnik i gradska uprava pokazali su još jedanput da kreativno knjigovodstvo ne smije biti način
na koji se vodi Zagreb. Najnovije uvjetno mišljenje Državne revizije RH o financijskom poslovanju
Grada Zagreba za 2018. godinu, pokazuje još jedanput da se gradskim financijama i gradskom imovinom
ne upravlja niti dobro, niti u javnom interesu i da postoje ogromni problemi koji se uporno guraju
godinama pod tepih što na kraju moraju plaćati građani Zagreba, koji, podsjećam, plaćaju najveći prirez u
državi", rekao je Tomislav Stojak, predsjednik zagrebačkog HNS-a i gradski zastupnik.
Zagrebački HNS već godinama upozorava na netransparentno vođenje Zagreba od strane gradonačelnika
i gradske uprave.
"Svaki veći problem u Zagrebu još jednom pokaže da se gradom upravlja loše, od dana do dana i od krize
do krize. Zar je zbilja potrebno da nam svaka kriza ili nepogoda pokažu ono što svi vidimo - car je gol!",
ustvrdio je Stojak.
Pažljivo čitanje najnovijeg izvješća Državne revizije o poslovanju Zagrebu u 2018. godini nameće
izuzetno mnogo pitanja na koja ćemo jedanput konačno morati dobiti odgovore od strane odgovornih
ljudi našeg grada, pogotovo gradonačelnika. Jer, kada se iz izvješća vidi da se godinama ne usvajaju
nalozi i preporuke Državne revizije o naplati komunalnog doprinosa ili da se ne vodi adekvatna
evidencija o najmu gradskih stanova, a da se gradski proračun i rebalans donose suprotno uputama na
nacionalnoj razini kojih se pridržavaju svi drugi, pogotovo u dijelu nepostojanja jasnih planova
pokrivanja proračunskih manjkova, onda je potpuno jasno da su sva naša upozorenja izrečena posljednjih
godina o katastrofalnom stanju ne samo gradskih financija, već i čitavog načina upravljanja i odlučivanja
u Zagrebu, u potpunosti točna i argumentirana.
Državna revizija za 2018. godinu upozorila je na niz problema u radu gradske uprave Grada Zagreba i
zatražila njihovo ispravljanje, poput:
- davanje gradskih poslovnih prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja,
 
2
 
- prijenos obaveza Grada Zagreba prema trgovačkim društvima na banke, što osim obaveze u
visini ustupljenih potraživanja, uključuje i naknade, kamate i druge troškove banaka, a za što
je suglasnost trebala dati Gradska skupštine, a nije,
- obveza Grada Zagreba s osnove ugovora o pružanju usluga u svrhu stambenog zbrinjavanja
građana koja iznosi 265.054.710,00 kn i dospijeva na naplatu narednih deset godina,
- proračunski manjak koji se vuče od 2014., te je 2018. došao do iznosa od preko 628 milijuna
kuna, a prema nedavnom dopisu Gradskog ureda za financije do kraja 2019. proračunski
manjak je premašio milijardu kuna,
- kreditna zaduženost Grada na kraju 2018. iznosila je 1.855.914.500,00 kn, a s novim
planiranim kreditnim zaduženjem u 2020. od 350 milijuna ista se penje na 2.555.914.500,00, a
ako se tom iznosu još dodaju i kreditna zaduženja gradskih trgovačkih društava i
desetogodišnja obaveza u pogledu najma stanova dolazi se do iznosa od 3.791.469.210,00 kn,
- u izvješću se ističe kako su sumnjiva i sporna potraživanja za proračunske prihode u iznosu
1.158.877.635,00 kn (za komunalnu naknadu 767.177.718,00 kn, zakupnine 351.371.231,00
kn, spomeničku rentu 29.877.035,00 kn i najam stanova 10.451.651,00 kn),
- proračunska zaliha korištena je za namjene suprotne onima koje su propisane odredbama
Zakona o proračunu, odnosno ista se koristila za financiranje programskih aktivnosti udruga,
kapitalnih projekata vjerskih zajednica, te obilježavanja prigodnih manifestacija.
 
„Ovakvo vođenje i upravljanje Zagrebom, uz sve probleme koji su nas zadesili s epidemijom virusa
COVID-19 i potresom, naš grad vodi jedino u ponor iz kojeg će biti gotovo nemoguće izvući se , ako
uopće i preživimo. Car je gol i došlo je vrijeme da gradonačelnik Bandić više nema priliku uništavati
budućnost Zagreba i Zagrepčana“, zaključio je Tomislav Stojak.
Gradska organizacija

Ilica 61, 10000 Zagreb 
Telefon: + 385 1 4846 106 
Fax: + 385 1 4846 107 
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© Copyright 2020, Sva prava pridržana, HNS

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI

    • STRANKA KOJA ZAGOVARA MODERNU, GRAĐANSKU
    • DRŽAVU JEDNAKOPRAVNIH I ZADOVOLJNIH GRAĐANA